Tuyển Dụng

Nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường - làm việc tại Hải Phòng

Địa điểm tuyển Hải Phòng Cấp bậc Nhân viên kinh doanh và phát triển thị trường
Ngành nghề Logistics/Vận tải/Xuất nhập khẩu Bằng cấp Đại học/Cao đẳng
Hình thức Nhân viên chính thức Độ tuổi Không yêu cầu
Loại hình Toàn thời gian Giới tính Nam/Nữ
Lương Thỏa thuận Hết hạn nộp hồ sơ 31/12/2021
Xem tiếp...

Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu - làm việc tại Hải Phòng

Địa điểm tuyển Hải Phòng Cấp bậc Nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu
Ngành nghề Logistics/Vận tải/Xuất nhập khẩu Bằng cấp Đại học/Cao đẳng
Hình thức Nhân viên chính thức Độ tuổi Không yêu cầu
Loại hình Toàn thời gian Giới tính Nam/Nữ
Lương Thỏa thuận Hết hạn nộp hồ sơ 31/12/2021
Xem tiếp...

Nhân viên dịch vụ khách hàng - làm việc tại Đà Nẵng

Địa điểm tuyển Đà Nẵng Cấp bậc Nhân viên dịch vụ khách hàng
Ngành nghề Logistics/Vận tải Bằng cấp Đại học
Hình thức Nhân viên chính thức Độ tuổi Không quá 30
Loại hình Toàn thời gian Giới tính Nữ
Lương Thỏa thuận Hết hạn nộp hồ sơ 30/01/2022
Xem tiếp...